Change your cover photo
Varehandelens Studenter (VASS)
Change your cover photo

VASS er studentforeningen for alle retail management studenter på BI Oslo. Vi jobber for at alle studentene skal få den beste studietiden sosialt og faglig!

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

VASS er linjeforeningen for varehandelsstudentene ved Handelshøyskolen BI, Oslo.  Vårt mål som linjeforening er å være et organ som skal ivareta studentenes interesser, og gjøre studenthverdagen mer levelig. Dette gjøres blant annet gjennom en rekke sosiale og faglige arrangementer.

Hovedstyret i VASS er ansvarlig for den daglige driften av linjeforeningen. I forbindelse med store arrangementer og prosjekter støttes Hovedstyret av  utvalg bestående av elever fra linjen. Det består av 7 verv som skiftes ut i begynnelsen av vårsemesteret hvert år. Hovedstyret har også kontakt med SBIO, andre linjeforeninger, næringslivet og BI generelt.

Hovedstyret 2016: 

Leder: 

Caroline Lund Størseth 

leder.vass@sbio.no

 

Økonomiansvarlig: 

Isak Arnesen

okonomi.vass@sbio.no

 

Markedsansvarlig:

Viktoria Hyberg Stang

marked.vass@sbio.no

 

Fagansvarlig: 

Christian Fredrik Carlsen

fag.vass@sbio.no

 

Arrangementansvarlig: 

Thea Mork 

arrangement.vass@sbio.no

 

samarbeidsansvarlig: 

Arooj Iftekhar 

samarbeid.vass@sbio.no

 

Kommunikasjonsanvarlig:

Maria Nynes

kommunikasjon.vass@sbio.no