Change your cover photo
Change your cover photo

This user has not added any information to their profile yet.

Entreprenørskap handler om å legge til rette for utvikling og vekst, og sørge for at gode ideer bli til god forretning. Nøkkelegenskaper for entreprenørskap er: kreativitet, nytenkning, pågangsmot, økonomisk innsikt og evne til å foreta realistiske markedsvurderinger. 

Alt dette kan du lære om ved Bachelor i entreprenørskap og økonomi ved Handelshøyskolen BI.

Du vil lære deg praktisk økonomi og markedsføring som vil hjelpe deg i å vellykket kunne lansere en idé ut i et marked. Gjennom studiene vil du jobbe mye med case og prosjekter sammen med medstudenter både fra samme klasse, men også på tvers av ulike linjer.

PRAKTISK ØVELSE GIR VERDIFULL ERFARING 

På Bachelor i entreprenørskap og økonomi får du et solid grunnlag for å være med på å utvikle produkter, forretningskonsepter og bedrifter. Gjennom basisfag i økonomi, administrasjon og markedsføring lærer du å forstå hva som må til for at ideer og konsepter skal bli levedyktige i markedet.

Du jobber blant annet med reelle oppgaver for bedrifter, noe som hjelper deg å se hvordan din kunnskap kan benyttes i det virkelige liv. Andre sentrale emner er ideutvikling, teamarbeid, presentasjon og gjennomføring.

Foreleserne er blant de beste i landet på dette området, og er levende opptatt av å fremme entreprenørskap som fag. I studiet er det mye bruk av praktiske eksempler, øvelser og gjesteopptredener av gründere. Studiet er kjent for sitt gode og dynamiske miljø, der det er vanlig å knytte kontakter du vil ha glede av videre i yrkeslivet.