English will follow

Valgkomiteen til SBIO har besluttet å innstille på følgende kandidater til verv som skal velges på generalforsamlingen 27. april 2017. Kandidatene har blitt intervjuet og referansesjekket. Valgkomiteen vil lese opp sin innstilling i forkant av hvert valg.

Styret: Emil B. Skei
Styret, vara: Ingen innstillinger

Valgkomiteen: Even Opsal

Mer informasjon om SBIOs generalforsamling finner du her.

Ta kontakt med Even Opsal, styreleder i SBIO, hvis du skulle ha noen spørsmål rundt generalforsamlingen. E-post: board@sbio.no

//

The Election Committee in SBIO has decided to nominate the following candidates that are running for election at the general assembly 27 April 2017. The candidates have been interviewed and reference checked. The Election Committee will announce their nomination in advance of each election.

Board member: Emil B. Skei
Deputy Board member: No nominated candidate

Election Committee: Even Opsal

You can find more information about the general assembly here.

Please contact SBIO’s chairman, Even Opsal, if you have any inquiries. Email: board@sbio.no