English will follow
Valgkomiteen til SBIO har besluttet å innstille følgende kandidat til vervet som skal velges på Linjeledermøtet 08. mai 2018. Kandidaten har blitt intervjuet og referansesjekket. Valgkomiteen vil lese opp sin innstilling i forkant av valget.
Ledelsen
Leder (ut 2018) – Wilhelm Fredrik Meyer
Ta kontakt med Caroline Lund Størseth, Linjeansvarlig i SBIO-ledelsen, hvis du skulle ha noen spørsmål angående Linjeledermøtet. E-post:associations@sbio.no

//
The Election Committee in SBIO has decided to nominate the following candidate that are running for election at the President’s Meeting 8th of May 2018. The candidate have been interviewed and reference checked. The Election Committee will announce their nomination in advance of the election.
SBIO Management
President (for the rest of 2018) – Wilhelm Fredrik Meyer
Please contact Caroline Lund Størseth, Head of Academic Associations, if you have any inquiries regarding the President’s Meeting. Email:associations@sbio.no