List of Nominated Candidates

English will follow

Valgkomiteen til SBIO har besluttet å innstille på følgende kandidater til verv som skal velges på generalforsamlingen 20. oktober 2016. Kandidatene har blitt intervjuet og referansesjekket. Valgkomiteen vil lese opp sin innstilling i forkant av hvert valg.

Styret: Sofie Kjenne og Daniel Faldmo
Styret, vara: Emil B. Skei

NSO: Christophe Cunen-Classens

Ledelsen:
Leder: Andreas Kustås
Økonomiansvarlig: Martin Moe
Prosjektansvarlig: Fredrik Dehli
Markedsansvarlig: Håkon Refsum
Politikk og sammarbeidsansvarlig (delt innstilling): Maya Sol Sørgård / Emil Lundal
Utvalgsansvarlig: Håkon Fugelli
Linjeansvarlig: Julie Maarud
Informasjonsansvarlig: Hanna Markeng Edland
Fagansvarlig: Ingen innstilling

Valgkomiteen: Ingen innstillinger

Velferdstinget i Oslo og Akershus: Ingen innstillinger

Mer informasjon om SBIOs generalforsamling finner du her.

Ta kontakt med Espen Haugen, styreleder i SBIO, hvis du skulle ha noen spørsmål rundt generalforsamlingen. E-post: board@sbio.no
//

The Election Committee in SBIO has decided to nominate the following candidates that are running for election at the general assembly 20 October 2016. The candidates have been interviewed and reference checked. The Election Committee will announce their nomination in advance of each election.

Board member: Sofie Kjenne and Daniel Faldmo
Deputy Board member: Emil B. Skei

National Union of Students in Norway (NSO): Christophe Cunen-Classens

Management:
President: Andreas Kustås
Head of Finance: Martin Moe
Head of Projects: Fredrik Dehli
Head of Business Relations: Håkon Refsum
Head of Politics and cooperation (split nomination): Maya Sol Sørgård / Emil Lundal
Head of Committees: Håkon Fugelli
Head of Academic Associations: Julie Maarud
Head of Marketing & PR: Hanna Markeng Edland
Head of Academics: No nominated candidate

Election Committee: No nominated candidate(s)

The Welfare Council in Oslo & Akershus: No nominated candidate(s)

You can find more information about the general assembly here.

Please contact SBIO’s chairman, Espen Haugen, if you have any inquiries. Email: board@sbio.no