// English will follow

 

Valgkomiteen til SBIO har besluttet å innstille følgende kandidater til verv som skal velges på ekstraordinært linjeledermøte 25. februar 2018. Kandidatene har blitt intervjuet og referansesjekket. Valgkomiteen vil lese opp sin innstilling i forkant av hvert valg.

 

Representant for delegasjonen til NSO (Norsk studentorganisasjon)

Jørgen Heimsæter

 

Vararepresentant for delegasjonen til NSO

Sondre Ørbog

Felix Volpe

Marie Trøstheim

 

//

 

The Election Committee in SBIO has decided to nominate the following candidates that are running for election at extra ordinary presidents meeting 25th of February 2019. The candidates have been interviewed and reference checked. The Election Committee will announce their nomination in advance of each election.

 

Representative for the delegation to NSO

Jørgen Heimsæter

 

Deputy for the delegation to NSO

Sondre Ørbog

Felix Volpe

Marie Trøstheim