English will follow
Valgkomiteen til SBIO har besluttet å innstille følgende kandidat til vervet som skal velges på Linjeledermøtet 029. mai 2018, kl 17:00. Kandidaten har blitt intervjuet og referansesjekket. Valgkomiteen vil lese opp sin innstilling i forkant av valget.
Ledelsen
Head of Societies (ut 2018) – Louis Grenez
Ta kontakt med Caroline Lund Størseth, Linjeansvarlig i SBIO-ledelsen, hvis du skulle ha noen spørsmål angående Linjeledermøtet. E-post:associations@sbio.no

//
The Election Committee in SBIO has decided to nominate the following candidate that is running for election at the President’s Meeting 29th of May 2018 at 17:00. The candidate has been interviewed and reference checked. The Election Committee will announce their nomination in advance of the election.
SBIO Management
Head of Societies (for the rest of 2018) – Louis Grenez
Please contact Caroline Lund Størseth, Head of Academic Associations, if you have any inquiries regarding the President’s Meeting. Email:associations@sbio.no