Agenda SBIO General Assembly 27.04.2017

Hei,

English will follow

Vedlagt ligger sakspapirer til SBIO generalforsamling torsdag 27. april.

Møtet starter 17:00. Det er viktig at alle møter opp i god tid slik at vi er ferdige med registrering av oppmøte før møtestart. Generalforsamlingen avholdes i auditorium C1-010.

Sakspapirene vil ikke bli printet ut. Vedrørende S06-17, årsregnskap for SBIO, så er ikke vedleggene lagt ved. Disse vil bli ettersendt når revisor er ferdig med sitt arbeid.

Jeg minner om viktigheten av at alle med stemmerett møter på generalforsamlingen! Konsekvensene av manglende oppmøte er at vi risikerer å ikke være vedtaksdyktige, og at vi dermed ikke kan gjennomføre generalforsamlingen.

Dere som kommer fra linjestyrer har nye vedtekter å forholde dere til i år. I henhold til endringer som ble gjort i fjor. Hvordan innmelding og gjennomføring vil skje, vil dere få beskjed om etter påske.

Rutiner for innmelding av vararepresentant innebærer at innmelding av vara skjer ved å gi skriftlig melding til din overordnede i SBIO-ledelsen senest 24 timer før generalforsamlingens start. Spørsmål i forbindelse med dette kan rettes til deres respektive overordnede i SBIO-ledelsen.

Generalforsamlingen i hovedsak blir gjennomført på engelsk. Kandidater som stiller til valg på utlyste verv vil selv ha mulighet til å velge om de vil holde sin appell på norske eller engelsk. Spørsmål fra generalforsamlingen kan også stilles på norsk.

Generalforsamlingen er åpen for alle SBIOs medlemmer og jeg håper å se mange av dere der.

Det blir servert mat under generalforsamlingen.

Dokumenter

Sakspapirer: Agenda – General Assembly (.pdf)

//

English:

Please see attachment for agenda for the General Assembly held Thursday April 27. The meeting starts at 17:00 and will be held in C1-010.

The supporting documents will not be printed. Regarding S06-17, Financial Statements for 2016, the documents are not attached. This is due to that the auditor is not yet finished. We will send them as soon as everything is ready.

Everyone who manage votes has an obligation to attend the General Assembly. If you are not able to be there, please make sure you register your replacement by informing the SBIO management within 24 hours before the meeting. If you have any questions about this please feel free to contact your superior in the management.

For those of your how are in Academic Associations, there are new statues regarding voting. You will be informed about the process of signing in persons after Easter.

The General Assembly will be held in English, but candidates running for election can keep their election speech in Norwegian. Questions from the General Assembly can also be asked in Norwegian during the meeting.

The General Assembly is open to all members of The Student Union at BI Norwegian Business School in Oslo.

There will be served food at the meeting.

 

Documents

Supporting documents: Agenda – General Assembly (.pdf)