Kjære medlemmer av SBIO,
 
Vedlagt ligger sakspapirer til SBIO generalforsamling torsdag 26. april.
 
Generalforsamlingen starter 17:00 i auditorium A1-030. Det er viktig at alle møter opp i god tid slik at vi er ferdige med registrering av oppmøte før møtestart.
 
Sakspapirene vil ikke bli printet ut. Vedrørende S06-18, årsregnskap for SBIO, så er ikke vedleggene lagt ved. Disse vil bli ettersendt så snart revisor er ferdig med sitt arbeid. 
 
Jeg minner om viktigheten av at alle med stemmerett møter på generalforsamlingen. Konsekvensene av manglende oppmøte er at vi risikerer å ikke være vedtaksdyktige, og at vi dermed ikke kan gjennomføre generalforsamlingen
 
Rutiner for innmelding av vararepresentant innebærer at innmelding av vara skjer ved å gi skriftlig melding til din overordnede i SBIO-ledelsen senest 24 timer før generalforsamlingens start. Spørsmål i forbindelse med dette kan rettes til deres respektive overordnede i SBIO-ledelsen.
 
Generalforsamlingen i hovedsak blir gjennomført på engelsk. Kandidater som stiller til valg på utlyste verv vil selv ha mulighet til å velge om de vil holde sin appell på norske eller engelsk. Spørsmål fra generalforsamlingen kan også stilles på norsk. 
 

Husk at Generalforsamlingen er SBIOs øverste beslutningsorgan og at du her har mulighet til å påvirke fremtiden til studentforeningen. Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer av SBIO. Mat vil bli servert.
 
Vel møtt!
 
 
//
Dear members of SBIO,
 
Please see attachment for agenda for the General Assembly held Thursday April 26th. The meeting starts at 17:00 and will be held in A1-030. 
 
The supporting documents will not be printed. Regarding S06-18, Financial Statements for 2017, I would like to inform you that the documents are not attached due to remaining work for SBIOs auditor. The documents will be provided at a later point.

Everyone who manage votes has an obligation to attend the General Assembly. If you are not able to be there, please make sure you register your deputy by informing the SBIO management within 24 hours before the meeting. If you have any questions about this please feel free to contact your superior in the management.
 
The General Assembly will be held in English, but candidates running for election may choose to conduct their election speech in Norwegian. Questions from the General Assembly may be asked in Norwegian.
 
 I hope all members of SBIO takes the opportunity to attend the General Assembly, as this is your chance to voice your opinions. It is open to all members of The Student Union at BI Norwegian Business School in Oslo. Food will be provided. 
Supporting Documents: SBIO General Assembly S18