Agenda SBIO General Assembly 20.10.2016

English will follow

Kjære medlemmer av SBIO,

Her kommer sakspapirer og viktig informasjon angående SBIO Generalforsamling den 20. oktober 2016.

Praktisk informasjon

Møtet starter kl. 17:00. Det er viktig at alle møter opp i god tid, senest kl. 16:40, slik at vi er ferdige med registrering av oppmøte før møtestart. Generalforsamlingen avholdes i auditorium A1-030.

Sakspapirene vil ikke bli printet ut.

Jeg minner om viktigheten av at alle med stemmerett møter på generalforsamlingen! Konsekvensene av manglende oppmøte er at vi risikerer å ikke være vedtaksdyktige, og at vi dermed ikke kan gjennomføre generalforsamlingen.

Rutiner for innmelding av vararepresentant innebærer at innmelding av vara skjer ved å gi skriftlig melding til din overordnede i SBIO-ledelsen senest 24 timer før generalforsamlingens start. Spørsmål i forbindelse med dette kan rettes til deres respektive overordnede i SBIO-ledelsen.

Generalforsamlingen vil i hovedsak bli gjennomført på engelsk. Kandidater som stiller til valg til utlyste verv vil selv ha mulighet til å velge om de vil holde sin appell på norske eller engelsk. Spørsmål fra generalforsamlingen kan også stilles på norsk.

Generalforsamlingen er åpen for alle SBIOs medlemmer og jeg håper å se mange av dere der.

Det blir servert mat under generalforsamlingen.

Ta kontakt med Espen Haugen, styreleder i SBIO, hvis du skulle ha noen spørsmål rundt generalforsamlingen. E-post: board@sbio.no

Dokumenter

Sakspapirer: Sakspapirer til SBIO Generalforsamling (.pdf)
Vedtekter, norsk: Vedtekter (.pdf)

 

//

Dear members of SBIO,

Important information about the SBIO General Assembly 20 October 2016:

Practical Information

The meeting starts at 17:00 and will be held in A1-030. I ask that you show up early.

The agenda and supporting documents will not be printed.

Everyone who manage votes are obligated to attend the General Assembly. If you are not able to be there, please make sure you register your replacement by informing the SBIO management within 24 hours before the meeting. If you have any questions about this please feel free to contact your superior in the management.

The General Assembly will be held in English, but candidates running for election can held their election speech in Norwegian. Questions from the General Assembly can also be asked in Norwegian during the meeting.

The General Assembly is open to all members of The Student Union at BI Norwegian Business School in Oslo.

There will be served food at the meeting.

Please contact SBIO’s chairman, Espen Haugen, if you have any inquiries. Email: board@sbio.no

Documents

Supporting documents: Supporting documents (.pdf)
Statutes, English: Statutes (.pdf)