Agenda SBIO General Assembly 19.10.2017

Hei,

 
English will follow
 
Vedlagt ligger sakspapirer til SBIO generalforsamling torsdag 19. oktober.
Møtet starter 17:00. Det er viktig at alle møter opp i god tid slik at vi er ferdige med registrering av oppmøte før møtestart. Generalforsamlingen avholdes i auditorium A1-030.
Jeg minner om viktigheten av at alle med stemmerett møter på generalforsamlingen! Konsekvensene av manglende oppmøte er at vi risikerer å ikke være vedtaksdyktige, og at vi dermed ikke kan gjennomføre generalforsamlingen.

Rutiner for innmelding av vararepresentant innebærer at innmelding av vara skjer ved å gi skriftlig melding til din overordnede i SBIO-ledelsen senest 24 timer før generalforsamlingens start. Spørsmål i forbindelse med dette kan rettes til deres respektive overordnede i SBIO-ledelsen.

Generalforsamlingen vil i hovedsak blir gjennomført på engelsk. Kandidater som stiller til valg på utlyste verv vil selv ha mulighet til å velge om de vil holde sin appell på norske eller engelsk. Spørsmål fra generalforsamlingen kan også stilles på norsk.
Generalforsamlingen er åpen for alle SBIOs medlemmer og jeg håper å se mange av dere der.
 
Det blir servert mat under generalforsamlingen.

Dokumenter

Sakspapirer: AgendaGeneralAssembly.pdf


//

 
English:
 
Please see attachment for agenda for the General Assembly held Thursday October 19. The meeting starts at 17:00 and will be held in A1-030. 
 
Everyone who manage votes has an obligation to attend the General Assembly. If you are not able to be there, please make sure you register your replacement by informing the SBIO management within 24 hours before the meeting. If you have any questions about this please feel free to contact your superior in the management. 

The General Assembly will be held in English, but candidates running for election can give their election speech in Norwegian. Questions from the General Assembly can also be asked in Norwegian during the meeting.
The General Assembly is open to all members of The Student Union at BI Norwegian Business School in Oslo.
There will be served food at the meeting.

Documents

Supporting documents: AgendaGeneralAssembly.pdf