15 år i studentforeningen // 15 years in the student union

Mandag var det markering av at SBIOs administrasjonssekretær, Mona Sivertsen (t.h. på bildet), har jobbet for studentforeningen i 15 år. Mona startet sitt arbeid for studentforeningen på BI Sandvika i 2001, før hun ble med opp til Nydalen og SBIO i forbindelse av sammenslåingen av BI-skolene i Oslo-området i 2005.

Mona gjør en fantastisk jobb og er sammen med SBIO-ledelsen en viktig bidragsyter til å holde den daglige driften i studentforeningen i gang. Dermed var det på sin plass med kake denne uken. Tusen takk for innsatsen – så langt!

På bildet er også SBIOs regnskapsfører, Gry Eriksen, som også ble feiret i forbindelse med hennes fødselsdag. Vi gratulerer!

Vi minner om at SBIO-sekretariatet holder åpent mandag-torsdag, samt annenhver fredag, gjennom hele året. Har du SBIO-relaterte spørsmål er dette stedet å gå til.
//

Monday there was a celebration of SBIO’s administration secretary, Mona Sivertsen (right-hand side), who has worked for the student union for 15 years. Mona started her work for the student union at BI Sandvika in 2001, before she continued her work for SBIO when the BI schools in the Oslo region merged in 2005.

Mona is doing a fantastic job for the student union and is an important contributor to keep the daily operations running, together with the SBIO management. Thus it was in its place with cake this week. Thank you for your efforts Mona!

Also pictured is SBIO accountant, Gry Eriksen, who also was celebrated in conjunction with her birthday on Sunday. Congratulations!

We also want to remind you that the SBIO secretariat is open Monday-Thursday, and every other Friday throughout the year. Have you SBIO related question is this the place to go to.